Tehtävään määrääminen PLM/2021/49

« Tasavallan presidentin esittely 8.10.2021 11.00

Puolustusministeriö

Vaihdos ja tehtävään määrääminen apulaispuolustusasiamieskunnassa

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Osastoesiupseeri Sami Roikonen, p. 029 5140442

Asia

Komentaja Jussi Kaukonpoika Jämsénille apulaispuolustusasiamiehen tehtävään Kanadaan annetun määräyksen peruuttaminen 8.10.2021 lukien asemapaikkana Washington D.C. ja everstiluutnantti Lasse-Tapani Kristian Ketolan määrääminen apulaispuolustusasiamiehen tehtävään Kanadaan 8.10.2021 lukien asemapaikkana Washington D.C.

Esitys

Tasavallan Presidentti peruuttaa komentaja Jussi Kaukonpoika Jämsénille apulaispuolustusasiamiehen tehtävään Kanadaan annetun määräyksen 8.10.2021 lukien asemapaikkana Washington D.C. ja määrää everstiluutnantti Lasse-Tapani Kristian Ketolan apulaispuolustusasiamiehen tehtävään Kanadaan 8.10.2021 lukien asemapaikkana Washington D.C.

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.