Viran täyttäminen OM/2021/134

« Tasavallan presidentin esittely 8.10.2021 11.00

Oikeusministeriö

1) Kainuun käräjäoikeuden laamannin viran (D 17) täyttäminen 2) Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 3) Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Jyrki Tapio Rinnemaa Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi hovioikeudenneuvos Terhi Katariina Mokko Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi määräaikainen käräjätuomari Niina Maria Vainonen

Esitys

Tasavallan Presidentti nimittää Kainuun käräjäoikeuden laamannin virkaan käräjätuomari Jyrki Tapio Rinnemaan ajaksi 1.1.2022 – 31.12.2028, Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan hovioikeudenneuvos Terhi Katariina Mokon 1.11.2021 lukien ja Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Niina Maria Vainosen 1.11.2021 lukien

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhdistelmät (virka 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhdistelmät (virka 2) *
  5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 3) *
  6. Ansioyhdistelmät (virka 3) *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.