Viran täyttäminen OM/2021/134

« Tasavallan presidentin esittely 8.10.2021 11.00

Oikeusministeriö

1) Kainuun käräjäoikeuden laamannin viran (D 17) täyttäminen 2) Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 3) Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026
Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Jyrki Tapio Rinnemaa Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi hovioikeudenneuvos Terhi Katariina Mokko Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi määräaikainen käräjätuomari Niina Maria Vainonen

Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää Kainuun käräjäoikeuden laamannin virkaan käräjätuomari Jyrki Tapio Rinnemaan ajaksi 1.1.2022 – 31.12.2028, Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan hovioikeudenneuvos Terhi Katariina Mokon 1.11.2021 lukien ja Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Niina Maria Vainosen 1.11.2021 lukien
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhdistelmät (virka 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhdistelmät (virka 2) *
  5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 3) *
  6. Ansioyhdistelmät (virka 3) *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.