Viran täyttäminen OM/2021/136

« Tasavallan presidentin esittely 8.10.2021 11.00

Oikeusministeriö

Korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Korkein oikeus esittää, että täytettävänä olevaan korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen virkaan nimitetään määräaikainen oikeusneuvos, oikeusneuvos Alice Guimaraes-Purokoski

Esitys

Tasavallan Presidentti nimittää korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen virkaan määräaikaisen oikeusneuvoksen, oikeusneuvos Alice Guimaraes-Purokosken 1.11.2021 lukien.

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Korkeimman oikeuden esitys 22.9.2021 *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.