Viran täyttäminen OM/2021/136

« Tasavallan presidentin esittely 8.10.2021 11.00

Oikeusministeriö

Korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026
Asia

Korkein oikeus esittää, että täytettävänä olevaan korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen virkaan nimitetään määräaikainen oikeusneuvos, oikeusneuvos Alice Guimaraes-Purokoski

Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen virkaan määräaikaisen oikeusneuvoksen, oikeusneuvos Alice Guimaraes-Purokosken 1.11.2021 lukien.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Korkeimman oikeuden esitys 22.9.2021 *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.