Virkavapauden myöntäminen OKM/2021/71

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2021 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Virkavapauden myöntäminen opetus- ja kulttuuriministeriön suunnittelupäällikölle

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Rami Sampalahti, Hallitusneuvos p.+35 8295330190
Asia
Valtioneuvosto on nimittänyt yleisistunnossa 30.9.2021 suunnittelupäällikkö Kirsi Heinivirran Opetushallituksen Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen johtajan virkaan 11.10.2021 - 10.10.2026 väliseksi ajaksi. Heinivirta on pyytänyt virkavapautta edellä mainituksi ajaksi opetus- ja kulttuuriministeriön suunnittelupäällikön virasta.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää suunnittelupäällikkö Kirsi Heinivirralle palkatonta virkavapautta 11.10.2021 - 10.10.2026 väliseksi ajaksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen