Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2021 VN 108/2021

Istunnon ajankohta 7.10.2021 13.00

7.10.2021 13.48 Päätösluettelo

Työ- ja elinkeinoministeriö

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.