Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2021 VN 108/2021

Istunnon ajankohta 7.10.2021 13.00

7.10.2021 13.48 Päätösluettelo

Työ- ja elinkeinoministeriö


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.