Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/167

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta (HE 118/2021 vp, EV 122/2021 vp)

HE 118/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Taneli Puumalainen, Osastopäällikkö p.029 5163280
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 11 päivänä lokakuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen