Virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen YM/2021/60

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2021 13.00

Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriön tutkimusjohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Milla Reinilä, Kehittämispäällikkö p.029 5250110
Asia
Valtioneuvosto on 1.11.2018 nimittänyt hakumenettelyn jälkeen filosofian tohtori Tanja Sunin tutkimusjohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 7.11.2018-30.9.2020, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Laura Höijerin virkavapaan ajaksi. Valtioneuvosto on 19.9.2019 edelleen myöntänyt tutkimusjohtaja Laura Höijerille virkavapautta ympäristöministeriön tutkimusjohtajan virasta ajalle 1.10.2020-31.8.2022 ja Tanja Suni on tuolloin nimitetty tutkimusjohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen vastaavalle ajalle. Edellyttäen, että valtioneuvosto myöntää tutkimusjohtaja Laura Höijerille virkavapautta ympäristöministeriön tutkimusjohtajan virasta ajalle 1.9.2022-30.9.2023, esitetään Tanja Sunin nimittämistä vastaavaksi ajaksi.
Esitys
Valtioneuvosto nimittää Tanja Sunin tutkimusjohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.9.2022-30.9.2023, kuitenkin enintään viran vakituisen haltijan Laura Höijerin virkavapaan ajaksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen