Virkavapauden myöntäminen YM/2021/59

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2021 13.00

Ympäristöministeriö

Virkavapauden myöntäminen tutkimusjohtajan virasta

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Milla Reinilä, Kehittämispäällikkö p.029 5250110
Asia
Ympäristöministeriön tutkimusjohtaja Laura Höijer on pyytänyt jatkamaan hänelle myönnettyä palkatonta virkavapaata ajalle 1.9.2022 – 30.9.2023, koska hänen työskentelynsä sisältöjohtajana Elävä Itämeri Säätiössä jatkuu 30.9.2023 saakka. Valtioneuvosto on 19.9.2019 myöntänyt hänelle palkatonta virkavapautta saman tehtävän hoitamiseen ajalle 1.10.2020 – 31.8.2022.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää Laura Höijerille palkatonta virkavapaata tutkimusjohtajan virasta ajalle 1.9.2022 – 30.9.2023.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen