Valtioneuvoston asetus TEM/2021/162

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus ulkomaalaisten työntekijöiden ja yrittäjien työehto- ja lupavalvonta-asioiden neuvottelukunnasta

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Olli Sorainen, Hallitusneuvos p.+35 8295048022
Asia
Esityksessä ehdotetaan annettavaksi valtioneuvoston asetus ulkomaalaisten työntekijöiden ja yrittäjien työehto- ja lupavalvonta-asioiden neuvottelukunnasta. Aiemmin voimassa olleen ulkomaalaislain 211 §:n ja ulkomaalaisten työntekijäin työsuhde- ja oleskelulupa-asioiden neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (156/2007) nojalla on sisäministeriön yhteyteen on ollut asetettuna ulkomaalaisten työntekijäin työsuhde- ja oleskelulupa-asioiden neuvottelukunta. Tuo asetus kumottaisiin nyt annettavalla asetuksella. Työvoiman maahanmuuton hallinto on siirretty sisäministeriöstä työ- ja elinkeinoministeriöön vuoden 2020 alusta lähtien. Tämän vuoksi myös neuvottelukunta on siirretty sisäministeriöstä työ- ja elinkeinoministeriöön, samalla kun sen tehtävät on päivitetty vastaamaan muuttuneen työelämän, työvoiman maahanmuuton ja työperäisen hyväksikäytön ehkäisemisen tarpeita.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ulkomaalaisten työntekijöiden ja yrittäjien työehto- ja lupavalvonta-asioiden neuvottelukunnasta
Vaikutukset
Ei taloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen