Valtioneuvoston asetus STM/2021/196

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Ismo Tuominen, Hallitusneuvos p.029 5163341
Asia

Asetusta muutettaisiin säätämällä epidemiatilanteiden muutosten johdosta Päijät-Hämeen maakunnan alueelle ravitsemistoiminnan rajoituksia ja poistamalla rajoitukset Etelä-Karjalan maakunnan alueelta. Asetuksen 3 §:ssä säädetään asiakkaiden oleskelusta ja sijoittelusta. Asiakkaiden omaa istumapaikkaa koskeva vaatimus sisätiloissa säädettäisiin Päijät-Hämeen maakunnan alueelle ja poistettaisiin Etelä-Karjalan maakunnan alueelta. 4 §:ssä säädetyt ravitsemisliikkeiden asiakasmäärän rajoitukset säädettäisiin Päijät-Hämeen maakunnan alueelle ja poistettaisiin Etelä-Karjalan maakunnan alueelta. Rajoituksen mukaan alkoholijuomien anniskelua pääasiallisena ravitsemistoimintanaan pitävien liikkeiden asiakasmäärä rajoitetaan sisä- ja ulkotiloissa puoleen normaalista ja muiden ravitsemisliikkeiden asiakasmäärä sisätiloissa kolmeen neljäsosaan normaalista. Päijät-Hämeen maakunnan alueelle säädettäisiin anniskelu- ja aukioloaikarajoitukset, joiden mukaan anniskelu sallittaisiin kello 24:ään saakka ja vastaavasti sallittu aukioloaika olisi kello 5-1. Kyseinen rajoitus poistettaisiin Etelä-Karjalan maakunnan alueelta. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 8.10.2021.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Tartuntatautilaissa tarkoitettujen ravitsemistoiminnan väliaikaisten rajoitusten taloudellisia ja muita vaikutuksia on kuvattu hallituksen esityksessä HE 32/2021 vp. Alueen epidemiatilanteen mukaisesti säädettävien rajoitusten on tarkoitus vähentää ihmisten sosiaalisia kontakteja sellaisissa tiloissa ja tilanteissa, joissa koronavirustaudin on todettu leviävän tehokkaasti. Voimassa olevista rajoituksista suurin vaikutus on anniskelu- ja aukioloajan rajoituksilla, jotka koskevat erityisesti yökerhojen ja baarien toimintaa. Ehdotetuilla muutoksilla on negatiivisia taloudellisia vaikutuksia Päijät-Hämeen maakunnan alueella ja positiivisia vaikutuksia Etelä-Karjalan maakunnan alueella. Ravitsemisliikkeisiin kohdistuvaa sääntelyä tarkastellaan edelleen viikoittain ja rajoituksia muutetaan sekä alueiden epidemiatilanteiden muutosten että erityisesti rokotuskattavuuden edistymisen seurannan yhteydessä tehtyjen riskinarvioiden muutosten mukaisesti.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen