Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/133

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi arvonlisäverolain 8 ja 130 §:n muuttamisesta sekä arvonlisäverolain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 125/2021 vp; EV 124/2021 vp)

HE 125/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Marja Niiranen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530238
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain arvonlisäverolain 8 ja 130 §:n muuttamisesta sekä lain arvonlisäverolain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 8 päivänä lokakuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen