Valtuuskunnan asettaminen YM/2021/55

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2021 13.00

Ympäristöministeriö

Valtuuskunnan asettaminen Itämeren merellisen ympäristön suojelukomission (HELCOM) ministerikokoukseen 20.10.2021

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Charlotta von Troil, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250364
Asia
Valtuuskunnan puheenjohtajaksi nimettäisiin ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen. Valtuuskunnan varapuheenjohtajaksi nimettäisiin ympäristöneuvos Maria Laamanen ympäristöministeriöstä. Valtuuskunnan muiksi jäseniksi nimettäisiin kehitysministeri Alfons Röblom Ahvenanmaan maakunnan hallituksesta, lainsäädäntöneuvos Sara Viljanen ympäristöministeriöstä, ympäristöneuvos Jan Ekebom ympäristöministeriöstä, neuvotteleva virkamies Penina Blankett ympäristöministeriöstä, erityisasiantuntija Sonja Pyykkönen ympäristöministeriöstä, erityisavustaja Antti Heikkinen ympäristöministeriöstä, Itämerisuurlähettiläs Helena Tuuri ulkoministeriöstä, neuvotteleva virkamies Heikki Lehtinen maa- ja metsätalousministeriöstä, erityisasiantuntija Laura Sarlin liikenne- ja viestintäministeriöstä, johtava asiantuntija Anita Mäkinen liikenne- ja viestintävirastosta, johtava asiantuntija Sari Luostarinen Luonnonvarakeskuksesta sekä vesibiologi Mikael Wennström Ahvenanmaan maakunnan hallituksesta.
Esitys
Valtioneuvosto asettaa valtuuskunnan Itämeren merellisen ympäristön suojelukomission (HELCOM) ministerikokoukseen 20.10.2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio