Tehtävään määrääminen PLM/2021/49

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2021 13.00

Puolustusministeriö

Vaihdos ja tehtävään määrääminen apulaispuolustusasiamieskunnassa

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Sami Roikonen, Osastoesiupseeri p.029 5140442
Asia

Komentaja Jussi Kaukonpoika Jämsénille apulaispuolustusasiamiehen tehtävään Kanadaan annetun määräyksen peruuttaminen 8.10.2021 lukien asemapaikkana Washington D.C. ja everstiluutnantti Lasse-Tapani Kristian Ketolan määrääminen apulaispuolustusasiamiehen tehtävään Kanadaan 8.10.2021 lukien asemapaikkana Washington D.C.

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti peruuttaa komentaja Jussi Kaukonpoika Jämsénille apulaispuolustusasiamiehen tehtävään Kanadaan annetun määräyksen 8.10.2021 lukien asemapaikkana Washington D.C. ja määrää everstiluutnantti Lasse-Tapani Kristian Ketolan apulaispuolustusasiamiehen tehtävään Kanadaan 8.10.2021 lukien asemapaikkana Washington D.C.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen