Viran täyttäminen OM/2021/136

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2021 13.00

Oikeusministeriö

Korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Korkein oikeus esittää, että täytettävänä olevaan korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen virkaan nimitetään määräaikainen oikeusneuvos, oikeusneuvos Alice Guimaraes-Purokoski

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen virkaan määräaikaisen oikeusneuvoksen, oikeusneuvos Alice Guimaraes-Purokosken 1.11.2021 lukien.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen