Viran täyttäminen OM/2021/134

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2021 13.00

Oikeusministeriö

1) Kainuun käräjäoikeuden laamannin viran (D 17) täyttäminen 2) Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 3) Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Jyrki Tapio Rinnemaa Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi hovioikeudenneuvos Terhi Katariina Mokko Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi määräaikainen käräjätuomari Niina Maria Vainonen

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Kainuun käräjäoikeuden laamannin virkaan käräjätuomari Jyrki Tapio Rinnemaan ajaksi 1.1.2022 – 31.12.2028, Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan hovioikeudenneuvos Terhi Katariina Mokon 1.11.2021 lukien ja Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Niina Maria Vainosen 1.11.2021 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen