Valtioneuvoston asetus OM/2021/132

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2021 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston asetus päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Leena Mäkipää, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150082
Asia
Asetuksessa muutettaisiin 1 §:n 2 momentti siten, että päiväsakon rahamäärän perusteena käytettävistä tuloista vähennettäisiin myös Ahvenanmaan mediamaksu (medieavgift). Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Muutoksen ei katsota aiheuttavan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen