Valtioneuvoston asetus UM/2021/150

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2021 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Slovenian kanssa tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Johanna Ala-Nikkola, Kaupallinen neuvos p.029 5351122
Asia
Asetuksella saatetaan voimaan noottienvaihdolla tehty sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Slovenian tasavallan hallituksen välillä Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 1998 Suomen tasavallan hallituksen ja Slovenian tasavallan hallituksen välillä sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta. Sopimus tulee voimaan 22 päivänä lokakuuta 2021. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 22 päivänä lokakuuta 2021. Asetuksella kumotaan tasavallan presidentin asetus Slovenian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta (485/2000).
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Slovenian kanssa tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen