Muutos lautakunnan kokoonpanossa STM/2021/186

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2021 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Milla Mustamäki, Hallitussihteeri p.029 5163261
Asia
Neuvotteleva virkamies Jouko Hämäläinen on pyytänyt eroa työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan julkisten alojen eläkejärjestelmään perehtyneen varajäsenen tehtävästä. Hänen tilalleen ehdotetaan nimitettäväksi neuvotteleva virkamies Tiina Saukko. Saukko on antanut ilmoituksen sidonnaisuuksistaan.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää eron Jouko Hämäläiselle työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan julkisten alojen eläkejärjestelmään perehtyneen varajäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen neuvotteleva virkamies Tiina Saukon 7 päivästä lokakuuta 2021 alkaen muutoksenhakulautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31 päivään joulukuuta 2021 saakka
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio