Virkavapauden myöntäminen SM/2021/95

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.10.2021 13.00

Sisäministeriö

Virkavapauden myöntäminen sisäministeriön kansainvälisten asioiden yksikön neuvottelevalle virkamiehelle

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Tuija Saari, Johtava asiantuntija, esittelijä p.029 5488566
Asia
Sisäministeriön kansainvälisten asioiden yksikön neuvotteleva virkamies Antti Häikiö on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin palkatonta virkavapautta neuvottelevan virkamiehen virasta ajalle 15.10. –31.12.2021 Euroopan unionin ulkosuhdehallinnon kansallisen asiantuntijan tehtävän hoitamista varten.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää neuvotteleva virkamies Antti Häikiölle palkatonta virkavapautta sisäministeriön kansainvälisten asioiden yksikön neuvottelevan virkamiehen virasta ajalle 15.10. - 31.12.2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen