Viran täyttäminen PLM/2021/53

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.10.2021 13.00

Puolustusministeriö

Puolustusministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Antti Korkala, Henkilöstöjohtaja p.029 5140435
Esitys
Valtioneuvosto nimittää puolustusministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan kauppatieteiden maisteri Leila Maïche-Plathanin 1.11.2021 lukien.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.