Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VNK/2021/112

« Tasavallan presidentin esittely 22.10.2021 11.00

Valtioneuvoston kanslia

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi julkisen arvonannon osoituksista annetun lain muuttamisesta (HE 215/2020 vp; EV 126/2021 vp)

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Assi Salminen, p. +35 8295160215

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain julkisen arvonannon osoituksista annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.