Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VNK/2021/112

« Tasavallan presidentin esittely 22.10.2021 11.00

Valtioneuvoston kanslia

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi julkisen arvonannon osoituksista annetun lain muuttamisesta (HE 215/2020 vp; EV 126/2021 vp)

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Assi Salminen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295160215
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain julkisen arvonannon osoituksista annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen