Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/180

« Tasavallan presidentin esittely 15.10.2021 17.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 131/2021 vp; EV 134/2021 vp)

HE 131/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Taneli Puumalainen, Osastopäällikkö p.029 5163280
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 16 päivänä lokakuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen