Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2021/45

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.11.2021 13.00

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi asumisoikeusasunnoista annetun lain 32 ja 89 §:n muuttamisesta

HE 111/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Anu Karjalainen, p. +35 8295250067

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain asumisoikeusasunnoista annetun lain 32 ja 89 §:n muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.