Valtioneuvoston yleisistunto 4.11.2021 VN 118/2021

Istunnon ajankohta 4.11.2021 13.00 | Paikka: Helsinki

4.11.2021 13.44 Päätösluettelo

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, Henkilöstöjohtaja p.029 5350038

Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Puolustusministeriö

Valtiovarainministeriö

Sami Yläoutinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530320

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 neljänneksi lisätalousarvioksi

Jari Salokoski, Hallitusneuvos p.+35 8295530437

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 44 §:n muuttamisesta

Toni Tuomainen, Hallitussihteeri p.+35 8295530411

Valtiovarainministeriön hallitusneuvoksen viran täyttäminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Jukka Mirvo, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5162468

Valtioneuvoston asetus koltta-asetuksen 17 ja 38 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Arita Kaario, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5163522

Sosiaali- ja terveysministeriön lakimiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.