Valtioneuvoston yleisistunto 4.11.2021 VN 118/2021

Istunnon ajankohta 4.11.2021 13.00

4.11.2021 13.44 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.