Sopimuksen hyväksyminen SM/2021/99

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.11.2021 13.00

Sisäministeriö

Kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän komission (C.I.P.) päätösten XXXV-36 - XXXV-46 hyväksyminen

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Poliisitarkastaja, esittelijä Seppo Sivula, p. 029 5488591

Asia

Päätös 36 koskee päätöksen XXX-39 muuttamista siten, että käyttöturvallisuustarkastuksen suorittamisvuotta koskeva merkintä voidaan jättää pois, mikäli tarkastusvuosi on sama kuin aseen merkinnöistä ilmenevä valmistus- tai maahantuontivuosi. Päätös 37 koskee velvoitetta merkitä aseen kaliperimerkinnän yhteyteen merkintä ΔL, mikäli ΔL-arvo on huomioitu käyttöturvallisuustarkastuksessa. Päätös 38 koskee päätösten XXX-39 - 41 ja XXX-50 muuttamista siten, että tarkastusmerkintä sisältää aiempaa yksiselitteisemmin tarkastuslaitoksen yksilöivän merkinnän. Päätös 39 koskee sopimukseen liittyvän valtion tarkastuslaitosta koskevien vaatimusten määrittelyä. Päätös 40 koskee uuden kaliiperin 9-45 VAC hyväksymistä. Päätös 41 koskee uuden kaliiperin 11,5 FK hyväksymistä. Päätös 42 koskee uuden kaliiperin 12,55 mm FN SP hyväksymistä. Päätös 43 koskee kaliiperin 7,5 x 54 MAS vaihtoehtoisen merkinnän 7,5 x 54 French lisäämistä. Päätös 44 koskee kaliiperin 8,5 x 63 mitoituksen muuttamista. Päätös 45 koskee kaliiperin 416 Rigby patruunan ja patruunapesän hartiakulman mitoituksen muutamista Päätös 46 koskee kaliiperin 8,5 x 63 R mitoituksen muuttamista

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti hyväksyy kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän komission (C.I.P.) päätökset XXXV-36 - XXXV-46

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.