Muutos lautakunnan kokoonpanossa PLM/2021/56

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.11.2021 13.00

Puolustusministeriö

Kutsunta-asiain keskuslautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.1.2022 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Hallitussihteeri Anna Gau, p. 029 5140085

Asia

Valtioneuvosto on 11.1.2018 asettanut kutsunta-asiain keskuslautakunnan kaudelle 1.2.2018 - 31.1.2022. Esitetään, että lautakunnan varapuheenjohtajaksi Matti Pellonpään tilalle määrätään Helsingin hovioikeuden presidentti Asko Välimaa 8.11.2021 lukien. Lisäksi esitetään, että lautakunnan jäseniksi määrätään oikeusneuvos Anne Nenonen korkeimmasta hallinto-oikeudesta 8.11.2021 lukien ja Pääesikunnan koulutuspäällikkö Tuomo Revon tilalle prikaatikenraali Rami Saari Pääesikunnasta 1.1.2022 lukien.

Esitys

Valtioneuvosto määrää kutsunta-asiain keskuslautakunnan varapuheenjohtajaksi Helsingin hovioikeuden presidentti Asko Välimaan 8.11.2021 lukien sekä jäseniksi oikeusneuvos Anne Nenosen 8.11.2021 lukien ja prikaatikenraali Rami Saaren 1.1.2022 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.