Eduskunnan kirjelmä LVM/2021/122

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.11.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan kirjelmä Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston yhtiön toiminnasta vuodelta 2020 antaman kertomuksen johdosta (K 14/2021 vp; EK 30/2021 vp)

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Hallitussihteeri Veera Kojo, p. 029 5342130

Asia

Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto on antanut eduskunnalle kertomuksen yhtiön toiminnasta vuodelta 2020 (K 14/2021 vp). Liikenne- ja viestintävaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LiVM 18/2021 vp). Eduskunta on kirjelmässään (EK 30/2021 vp) päättänyt hyväksyä mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.

Esitys

Valtioneuvosto päättää merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmän Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston yhtiön toiminnasta vuodelta 2020 antaman kertomuksen johdosta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.