Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen LVM/2021/129

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.11.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Suomen tasavallan ja Perun tasavallan välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Ylitarkastaja, esittelijä Helinä Teittinen, p. 029 5342017

Asia

Johtava erityisasiantuntija Päivi Jämsälle tai hänen estyneenä ollessaan ulkoministerin valtiosihteeri Johanna Sumuvuorelle myönnetään valtuudet allekirjoittaa Suomen ja Perun välinen lentoliikennesopimus.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti valtuuttaa johtavan erityisasiantuntijan Päivi Jämsän tai hänen estyneenä ollessaan ulkoministerin valtiosihteerin Johanna Sumuvuoren allekirjoittamaan Suomen tasavallan ja Perun tasavallan välisen lentoliikennesopimuksen

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.