Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/77

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.11.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain, eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain sekä tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta (HE 94/2021 vp; EV 138/2021vp)

HE 94/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Hallitussihteeri Mari Leinonen, p. 029 5163509

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta, lain eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain muuttamisesta ja lain tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 15 päivänä marraskuuta 2021

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.