Valtioneuvoston asetus STM/2021/218

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.11.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Hallitusneuvos Ismo Tuominen, p. 029 5163341

Asia

Asetusta muutettaisiin säätämällä covid-19-epidemian leviämisvaiheeseen siirtyneen Kymenlaakson maakunnan alueelle epidemian leviämisen estämiseksi välttämättömiä ravitsemistoiminnan rajoituksia. 3 §:ssä säädetään asiakkaiden oleskelusta ja sijoittelusta. Asiakkaiden istumapaikkaa koskeva vaatimus sisätiloissa säädettäisiin Kymenlaakson maakunnan alueelle. 4 §:ssä säädetyt ravitsemisliikkeiden asiakasmäärän rajoitukset säädettäisiin Kymenlaakson maakunnan alueelle. Rajoituksen mukaan alkoholijuomien anniskelua pääasiallisena ravitsemistoimintanaan pitävien liikkeiden asiakasmäärä rajoitetaan sisä- ja ulkotiloissa puoleen normaalista ja muiden ravitsemisliikkeiden asiakasmäärä sisätiloissa kolmeen neljäsosaan normaalista. Kymenlaakson maakunnan alueelle säädettäisiin anniskelu- ja aukioloaikarajoitukset, joiden mukaan anniskelu sallittaisiin kello 24:ään saakka ja vastaavasti sallittu aukioloaika olisi kello 5-1. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 5.11.2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Vaikutukset

Tartuntatautilaissa tarkoitettujen ravitsemistoiminnan väliaikaisten rajoitusten taloudellisia ja muita vaikutuksia on kuvattu hallituksen esityksessä HE 32/2021 vp. Alueen epidemiatilanteen mukaisesti säädettävien rajoitusten on tarkoitus vähentää ihmisten sosiaalisia kontakteja sellaisissa tiloissa ja tilanteissa, joissa koronavirustaudin on todettu leviävän tehokkaasti. Voimassa olevista rajoituksista suurin vaikutus on anniskelu- ja aukioloajan rajoituksilla, jotka koskevat kyseisillä alueilla erityisesti yökerhojen ja baarien toimintaa. Ehdotetuilla muutoksilla on negatiivisia taloudellisia vaikutuksia Kymenlaakson maakunnan alueella. Negatiivisia taloudellisia vaikutuksia lieventää se, että ravitsemisliikkeet voivat vapautua rajoituksista edellyttämällä tartuntatautilain 58 i §:ssä tarkoitetun koronatodistuksen esittämistä asiakkailtaan.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.