Viran täyttäminen VM/2021/180

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.11.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriön hallitusneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Hallitussihteeri Toni Tuomainen, p. +35 8295530411

Esitys

Valtioneuvosto nimittää valtiovarainministeriön hallitusneuvoksen virkaan oikeustieteen kandidaatti Jouko Hämäläisen 1.12.2021 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Yhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.