Ulkoministeriön päätös UM/2021/162

« Raha-asiainvaliokunta 4.11.2021 13.00

Ulkoministeriö

Suomen laina Afrikan kehityspankin alaiselle Afrikan kehitysrahastolle (AfDF)

Ministeri
Ville Skinnari
Esittelijä
Pekka Hirvonen, Lähetystöneuvos p.029 5351407
Asia
Esitetään, että Suomi myöntää 80 000 000 euron lainan Afrikan kehityspankin alaiselle Afrikan kehitysrahastolle. Lainalla rahoitetaan sen viidettätoista lisärahoituskierrosta (2020 - 2022). Laina nostetaan yhdessä erässä vuonna 2021. Laina-aika on 40 vuotta, josta ensimmäiset 10 vuotta ovat lyhennysvapaita. Lainan takaisinmaksu tapahtuu sen jälkeen puolivuosittain 60 yhtä suuressa (1 333 333,33 euroa) erässä. Lainan korko on 0,1 prosenttia. Laina-ajalta Suomen valtiolle kertyneet korkotuotot olisivat täten yhteensä noin 2 020 000 euroa. Afrikan kehitysrahasto on Afrikan kehityspankkiryhmän pääasiallinen kanava antaa pehmeäehtoista lainarahoitusta ja lahja-apua maanosan köyhimmille ja hauraimmille maille. Toiminnassa korostuvat erityisesti energian saatavuuden parantaminen, ruokaturva ja maatalous, teollistaminen, alueellisen integraation tukeminen sekä afrikkalaisten elämänlaadun parantaminen, ml. koulutus ja nuorisotyöllisyys. Sukupuolten tasa-arvon parantaminen ja ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen ovat pankin toiminnassa vahva poikkileikkaava prioriteetti. Afrikan kehitysrahaston painopistealueet vastaavat siten erinomaisesti Suomen kehityspoliittisia tavoitteita.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Suomen laina on 80 000 000 euroa. Tarkoitukseen kohdennetaan 80 000 000 euroa vuoden 2020 talousarvion siirtyneestä määrärahasta momentilta 24.30.89 (Kehitysyhteistyön finanssisijoitukset) (siirtomääräraha 3 vuotta). Tilastokeskus on 29.11.2019 ulkoministeriölle antamassaan arviossa lausunut, että ko. laina voidaan lukea rahoitustaloustoimeksi (finanssisijoitukseksi) kansantalouden tilinpidossa.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta