Ulkoministeriön päätös UM/2021/163

« Raha-asiainvaliokunta 4.11.2021 13.00

Ulkoministeriö

Suomen osallistuminen Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin High Impact Partnership for Climate Action (HIPCA) –rahastoon.

Ministeri
Ville Skinnari
Esittelijä
Pekka Hirvonen, Lähetystöneuvos p.029 5351407
Asia
Esitetään, että Suomi tekee 39 700 000 euron sijoituksen Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin High Impact Partnership for Climate Action -rahastoon. EBRD edelleen sijoittaa varat pääasiassa lainojen muodossa, joiden laina-aika on enintään 20 vuotta, lyhennysvapaa enintään 10 vuotta ja korko vähintään 0,5%. Rahastoon tehty sijoitus palautuu Suomelle viimeistään 26 vuoden kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta. Sijoitettu pääoma ja korot palautuvat Suomelle kerran vuodessa sijoituskohteiden ehtojen mukaisesti. Rahastosta rahoitetaan hankkeita, jotka hillitsevät ilmastonmuutoksen vaikutuksia kohdemaissa, kasvattavat maiden ilmastokestävyyttä ja estävät ympäristön rappeutumista. Suomi kohdistaa rahoituksensa ns. SEMED-alueelle (South-Eastern Mediterranean Region), erityisesti Pohjois-Afrikkaan (80% Suomen sijoituksesta).
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Suomen sijoitus on 39 700 000 euroa. Tarkoitukseen kohdennetaan kehitysyhteistyön finanssisijoitusmäärärahasta (24.30.89, kehitysyhteistyön finanssisijoitukset) vuodelta 2020 siirtynyttä määrärahaa 29 700 000 miljoonaa euroa, ja vuoden 2021 määrärahaa 10 000 000 miljoonaa euroa. Tilastokeskus on 4.10.2021 päivätyssä muistossa päätynyt siihen, että ko. sijoitus voidaan alustavasti lukea rahoitustaloustoimeksi (finanssisijoitukseksi) kansantalouden tilinpidossa.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta