Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2021/118

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.11.2021 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamisesta (HE 123/2021 vp; EV 146/2021 vp)

HE 123/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Jasmiina Jokinen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150078
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen