Valtioneuvoston yleisistunto 18.11.2021 VN 122/2021

Istunnon ajankohta 18.11.2021 13.00 | Paikka: Helsinki

18.11.2021 14.26 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300

Valtioneuvoston kanslian lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Kari Peltonen, Hallitusneuvos p.+35 8295160288

Virkavapauden myöntäminen valtioneuvoston kanslian arviointineuvokselle

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, Henkilöstöjohtaja p.029 5350038

Edustuston päällikön tehtävän päättyminen

Sisäministeriö

Puolustusministeriö

Sami Roikonen, Osastoesiupseeri p.029 5140442

Vaihdos ja tehtävään määrääminen apulaispuolustusasiamieskunnassa

Valtiovarainministeriö

Juha Majanen, Valtiosihteeri kansliapäällikkönä p.+35 8295530247

Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2020 tasoitusta koskevan päätöksen vahvistaminen

Sami Yläoutinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530320

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 talousarvioesityksen (HE 146/2021 vp) täydentämisestä

Jarmo Huotari, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530418

Ehdokkaiden nimeäminen Suomen itsenäisyyden juhlarahaston hallituksen jäseniksi

Liikenne- ja viestintäministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Arita Kaario, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5163522

Sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvoksen viran täyttäminen