Valtioneuvoston yleisistunto 18.11.2021 VN 122/2021

Istunnon ajankohta 18.11.2021 13.00

18.11.2021 14.26 Päätösluettelo

Valtiovarainministeriö


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.