Valtioneuvoston yleisistunto 18.11.2021 VN 122/2021

Istunnon ajankohta 18.11.2021 13.00

18.11.2021 14.26 Päätösluettelo

Valtiovarainministeriö

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.