Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2021/100

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.11.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain 3 §:n ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 304 §:n muuttamisesta (HE 157/2021 vp; EV 147/2021 vp)

HE 157/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Erica Karppinen, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342107
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta ja lain sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 304 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen