Valtioneuvoston asetus LVM/2021/133

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.11.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Heidi Mäntylä, p. 029 5342073
Asia
Valtioneuvoston asetuksessa radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa (1244/2014) säädetään niiden radiotaajuuksien käytöstä, jotka ovat sähköisen viestinnän palveluita annetun lain (917/2014) 95 §:n nojalla määrätty käytettäviksi toimiluvanvaraiseen tele- sekä televisio- ja radiotoimintaan Ahvenanmaan maakunnassa. Annettavalla asetusmuutoksella täsmennettäisiin niin sanotun 700 megahertsin taajuusaluetta sähköisen viestinnän palveluista annetun lain mukaista verkkotoimilupien myöntämistä varten. Asetusta tulisi muuttaa siten, että myönnettävät taajuudet ilmenevät asetuksesta tarkemmalla tasolla. Lisäksi asetukseen lisättäisiin sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvia muita taajuusalueita, joita voitaisiin hyödyntää tulevaisuudessa Ahvenanmaan maakunnassa ja parantaa täten langattomien laajakaistayhteyksien laatua ja kapasiteettia sekä edistää uusien digitaalisten palvelujen ja innovaatioiden käyttöönottoa myös Ahvenanmaalla. Taajuusasetukseen lisättäisiin niin kutsuttu 26 gigahertsin taajuusalue (25,1–27,5 gigahertsiä). Kyseistä taajuusaluetta voitaisiin hyödyntää tulevaisuudessa erittäin nopean langattoman laajakaistan tarjoamiseen ja siten käyttää myös muun muassa 5G-verkon rakentamiseen. Lisäksi sähköisten viestintäpalveluiden käyttöön osoitettaisiin myös niin sanottu 1,5 gigahertsin taajuusalue. Asetuksella lisäksi mahdollistettaisiin sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 6 §:n 4 momentin mukainen vähäisen paikallisen verkkopalvelun tarjoaminen sellaisessa rajatulla alueella toimivassa matkaviestinverkossa, jossa harjoitetaan yleistä teletoimintaa. Paikallisille viestintäverkoille osoitettaisiin asetuksessa taajuusalueet 24,25-25,1 gigahertsiä ja 2300-2320 megahertsiä. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä joulukuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvoston antaa asetuksen radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen