Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2021/114

« Tasavallan presidentin esittely 19.11.2021 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta ja kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta (HE 166/2021 vp; EV 150/2021 vp)

HE 166/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Pinja Oksanen, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342182
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta ja kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen