Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/115

« Tasavallan presidentin esittely 19.11.2021 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työsopimuslain 3 luvun 5 §:n ja merityösopimuslain 4 luvun 5 §:n muuttamisesta (HE 222/2020 vp; EV 157/2021 vp)

HE 222/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Seija Jalkanen, Johtava asiantuntija p.+35 8295048952
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työsopimuslain 3 luvun 5 §:n muuttamisesta ja lain merityösopimuslain 4 luvun 5 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen