Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/136

« Tasavallan presidentin esittely 19.11.2021 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi päästökauppalain muuttamisesta (HE 128/2021 vp; EV 143/2021 vp)

HE 128/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Anna-Maija Sinnemaa, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047303
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain päästökauppalain muuttamisesta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen