Ministerivaliokunnat VNK/2021/130

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.11.2021 11.15

Valtioneuvoston kanslia

Muutos ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan, raha-asianvaliokunnan ja talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokoonpanoissa

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia
Valtioneuvosto määrää ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan jäseneksi sekä Maria Ohisalon tilalle raha-asiainvaliokunnan ja talouspoliittisen ministerivaliokunnan jäseneksi ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Karin, jonka jälkeen näiden ministerivaliokuntien kokoonpanot ovat seuraavat: Ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta Puheenjohtajana pääministeri Marin ja jäseninä ministerit Haavisto, Henriksson, Saarikko, Kaikkonen, Andersson, Skinnari ja Kari; ministeri Mikkonen osallistuu asian käsittelyyn silloin, kun käsitellään hänen toimialaansa liittyviä asioita tai pääministerin pyynnöstä. Raha-asiainvaliokunta Puheenjohtajana pääministeri Marin ja jäseninä ministerit Saarikko, Henriksson, Lintilä, Paatero, Andersson ja Kari Talouspoliittinen ministerivaliokunta Puheenjohtajana pääministeri Marin ja jäseninä ministerit Saarikko, Henriksson, Haatainen, Lintilä, Paatero, Andersson ja Kari; ministeri Tuppurainen osallistuu asian käsittelyyn silloin, kun käsitellään hänen toimialaansa liittyviä asioita tai pääministerin pyynnöstä
Esitys
Valtioneuvosto määrää ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan jäseneksi sekä Maria Ohisalon tilalle raha-asiainvaliokunnan ja talouspoliittisen ministerivaliokunnan jäseneksi ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Karin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen