Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/203

« Tasavallan presidentin esittely 19.11.2021 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain 4 ja 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta (HE 202/2021 vp; EV 159/2021 vp)

HE 202/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Joni Rehunen, Erityisasiantuntija p.029 5163435
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työttömyysturvalain 4 ja 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen