Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/175

« Tasavallan presidentin esittely 3.12.2021 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sairausvakuutuslain 8 luvun 5 a §:n ja 12 luvun 6 §:n muuttamisesta (HE 152/2021 vp; EV 160/2021 vp)

HE 152/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Annika Juurikko, Hallitussihteeri p.029 5163242
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sairausvakuutuslain 8 luvun 5 a §:n ja 12 luvun 6 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen