Liikenne- ja viestintäministeriön asetus LVM/2021/141

« Raha-asiainvaliokunta 22.12.2021 10.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston sähköiseen viestintään liittyvistä suoritteista perittävistä maksuista

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Pirjo Karttunen, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342605
Asia
Asetus on uusittava sen voimassaolon päättymisen vuoksi. Asetus ehdotetaan annettavaksi lähes saman sisältöisenä kuin nykyinen voimassa oleva asetus. Ainoastaan asetuksen 6 pykälästä on poistettu tietyt numerointi- ja tunnusmaksut tarpeettomina. Asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan 1.1.2022 ja se olisi voimassa vuoden 2023 loppuun asti.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Liikenne- ja viestintäviraston sähköiseen viestintään liittyvistä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista asetusehdotuksen mukaiset tuotot ovat 7,7 milj. euroa vuodessa ja kustannusvastaavuus on 118 prosenttia. Liiketaloudellisten suoritemaksujen mukaiset tuotot ovat vajaa 0,4 miljoonaa euroa vuodessa ja kustannusvastaavuus 120 prosenttia. Tuotot kertyvät Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenomomentille 31.01.02.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta