Liikenne- ja viestintäministeriön asetus LVM/2021/140

« Raha-asiainvaliokunta 22.12.2021 10.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Pirjo Karttunen, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342605
Asia
Asetus on uusittava sen voimassaolon päättymisen vuoksi. Asetus ehdotetaan annettavaksi saman sisältöisenä kuin nykyinen voimassa oleva asetus. Asetuksen liitteeseen sisältyviin tieliikenteen suoritemaksuihin ehdotetaan laajasti lähes kaikkiin suoritteisiin korotuksia kustannusvastaavuuden saavuttamiseksi. Ilmailun, merenkulun ja raideliikenteen suoritteisiin ehdotetaan yksittäisiä maksujen korotuksia. Lisäksi liitteeseen tehtäisiin yksittäisiä säädösmuutoksista johtuvia muutoksia ja täsmennyksiä. Asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan 1.1.2022 ja se olisi voimassa vuoden 2023 loppuun asti.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista asetusehdotuksen mukaiset julkisoikeudelliset tuotot ovat 91,4 milj. euroa vuodessa ja kustannusvastaavuus on 100 prosenttia. Liiketaloudellisia tuottoja ennustetaan kertyvän 8,8 miljoonaa euroa ja kustannusvastaavuuden olevan 124 prosenttia. Tuotot kertyvät Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenomomentille 31.01.02.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta