Liikenne- ja viestintäministeriön asetus LVM/2021/138

« Raha-asiainvaliokunta 22.12.2021 10.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Pirjo Karttunen, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342605
Asia
Asetus on uusittava sen voimassaolon päättymisen vuoksi. Asetus ehdotetaan annettavaksi lähes saman sisältöisenä kuin nykyinen voimassa oleva asetus. Ainoastaan asetuksen ryhmittelyä on yhdenmukaistettu siten, että 1 pykälässä ovat EU:n säätelemät ilmailun palvelut ja 2 pykälässä ICAOn säätelemät ilmailun palvelut. Asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan 1.1.2022 ja se olisi voimassa vuoden 2023 loppuun asti
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Tämän ehdotuksen mukaiset julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot ovat 1,5 milj. euroa vuodessa. Ehdotuksen mukainen kustannusvastaavuus on 100 prosenttia. Ehdotuksen mukaiset liiketaloudellisten ja siviili-ilmailun suoritteiden tuotot ovat noin 11,1 milj. euroa vuodessa ja kustannusvastaavuus 101 prosenttia. Tuotot kertyvät Ilmatieteen laitoksen toimintamenomomentille 31.01.04.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta