Vuokrasopimus SM/2021/123

« Raha-asiainvaliokunta 22.12.2021 10.00

Sisäministeriö

Sopimuksen tekeminen Senaatti-kiinteistöjen kanssa koskien Pohjanmaan poliisilaitoksen Seinäjoen poliisiaseman vuokrasopimusta

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Ari-Pekka Dag, Johtava asiantuntija, esittelijä p.029 5488560
Asia
Pohjanmaan poliisilaitoksen Seinäjoen poliisiaseman toimitilat sijaitsevat osoitteessa Juhonkatu 4, Seinäjoki. Vuokrasopimus on jaetun vuokran -mallia. Ylläpitovuokraa maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti ja poliisi maksaa aina toukokuussa puuttuvan osuuden edellisen vuoden ylläpitokustannuksista. Senaatti-kiinteistöt on esittänyt, että Seinäjoen virastotalon käyttäjien kanssa tehtäisiin uudet, kokonaisvuokramallin mukaiset sopimukset. Edellytyksenä kokonaisvuokramalliin siirtymiselle on se, että Senaatti-kiinteistöt ostaa kohteen nykyiseltä omistajalta RL-Nordic Oy:ltä. Senaatti-kiinteistöt ehdottaa, että Seinäjoen poliisiaseman vuokrasopimus muutetaan valtion vuokrajärjestelmän mukaiseksi kokonaisvuokrasopimukseksi, jossa kokonaisvuokraan sisältyy laskennallinen pääoma- ja ylläpito-osuus. Irtisanomisaika vuokrajärjestelmän mukaisesti 12 kk. Jäännösarvovastuu 3 349 520,65 euroa. Vuokranantaja (Senaatti-kiinteistöt) huolehtii vuokrauskohteen ylläpidosta. Vuokrauskohde pidetään vuokrasopimuksen ja liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain (LiikHVL, 482/1995) edellyttämässä kunnossa pääsääntöisesti vuosikorjauksilla. Vuokrakustannusten laskennallinen nousu nykytilanteeseen verrattuna on noin 19.830,15 €/kk (ei huomioitu peruskorjaustarpeita tai kunnossapitotarpeen kasvua). Vuokrasopimus tehdään, mikäli valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puoltaa sopimuksen tekemistä ja jonka jälkeen sisäministeri antaa valtuudet sopimusten solmimiseen.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Seinäjoen poliisiaseman toimitilojen vuokrakustannukset vuoden 2021 tasossa ovat: 2,130 miljoonaa € vuodessa (alv 0 %). Hankkeen edellyttämä rahoitustarve yhteensä on 2,13 milj. € vuodessa alkaen 1.1.2022, joka on varattu ja huomioitu hyväksytyssä valtion menokehyksessä 2021-2024 talousarvion poliisitoiminnan toimintamenoissa mom. 26.10.01. TOIMINNALLISET: Kunnossapitokustannukset ovat nousseet vuosien 2012-2019 aikana n. 14%. Rakennusten ikääntyessä kunnossapidon tarve kasvaa ja kustannusten nousu tulee todennäköisesti kiihtymään. Keskimäärin korjauskuluihin on mennyt vuosina 2012-2019 n. 91 000 €/vuosi. Rakennuksen iän perusteella on todennäköistä, että korjauskustannukset tuplaantuvat seuraavan kymmenen vuoden aikana. Ennuste perustuu KTI:n toimistokiinteistöjä koskeviin tilastoihin toteutuneista korjauskustannuksista eri-ikäisissä rakennuksissa.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta
Liitteet
  1. muistio