Liikenne- ja viestintäministeriön asetus LVM/2021/142

« Raha-asiainvaliokunta 22.12.2021 10.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus hallinnollisista taajuusmaksuista ja Liikenne- ja viestintäviraston taajuushallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Pirjo Karttunen, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342605
Asia
Asetus on uusittava sen voimassaolon päättymisen vuoksi. Asetus ehdotetaan annettavaksi saman sisältöisenä kuin nykyinen voimassa oleva asetus. Asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan 1.1.2022 ja se olisi voimassa vuoden 2023 loppuun asti.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Hallinnollisista taajuusmaksuista ja Liikenne- ja viestintäviraston taajuushallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista asetusehdotuksen mukaiset tuotot ovat 10,3 milj. euroa vuodessa ja kustannusvastaavuus on 99 prosenttia. Tuotot kertyvät Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenomomentille 31.01.02.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta