Liikenne- ja viestintäministeriön asetus LVM/2021/139

« Raha-asiainvaliokunta 22.12.2021 10.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Väyläviraston maksullisista suoritteista

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Pirjo Karttunen, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342605
Asia
Asetus on uusittava sen voimassaolon päättymisen vuoksi. Asetus ehdotetaan annettavaksi lähes saman sisältöisenä kuin nykyinen voimassa oleva asetus. Asetuksen 2 pykälän 4 kohdan ja 3 pykälän 1 kohdan suoritenimiä on tarkennettu ja perusteluita täsmennetty. Asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan 1.1.2022 ja se olisi voimassa vuoden 2023 loppuun asti.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Tämän ehdotuksen mukaiset julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot ovat 1,2 milj. euroa vuodessa ja kustannusvastaavuus on 100 prosenttia. Liiketaloudellisten suoritteiden tuotot ovat 6,6 milj. euroa ja kustannusvastaavuus on 112 prosenttia. Tuotoista viraston toimintamenomomentille 31.01.03 kertyy noin 0,5 milj. euroa vuodessa ja perusväylänpidon momentille 31.10.20 noin 7,3 milj. euroa vuodessa.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta