Työ- ja elinkeinoministeriön päätös TEM/2021/223

« Raha-asiainvaliokunta 22.12.2021 10.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtiontakuurahaston talousarvion vahvistaminen vuodelle 2022

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Inkalotta Nuotio-Osazee, Hallitusneuvos p.+35 8295047051
Asia

Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaisi valtiontakuurahaston talousarvion vuodelle 2022 liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti. Valtiontakuurahaston johtokunta on hyväksynyt talousarvioesityksen 3.- 8.12.2021.

Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Talousarvion mukaan valtiontakuurahaston vuoden 2022 tuloksen ennakoidaan olevan 3,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kassaperusteisesti tarkasteltuna rahaston tuloksen ennakoidaan olevan 5,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Valtion vuoden 2021 III lisätalousarviossa hyväksytyn 650 milj. euron varautumisen raameissa Finnveran vientitakuu- ja erityistakaustoimintaa pääomitetaan riittäväksi katsottavalla summalla. Esityksen taustalla on ollut valtion Finnveralta pyytämä arvio minimipääomitustarpeesta ja pääomatason asettaminen riittävälle tasolle samalla varautuen edelleen jatkuvaan koronapandemiaan. Järjestelyllä varaudutaan tilanteeseen, jossa valtiontakuurahastossa olevat varat eivät riittäisi vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta syntyvän mahdollisen tappiollisen erillistuloksen kattamiseen vuosina 2021-2023.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta